Obsługa informatyczna firm


Obsługa informatyczna firm

Informatyczna obsługa firm czy potrzebna serwis informatyczny?
To jest plustem i minusem przy umowie na informatyczną obsługę firm księgowych.

Wykwalifikowany zespół wsparcia informatycznego może pomóc firmie być na bieżąco z przepisami dotyczącymi ochrony danych i najlepszymi praktykami branżowymi. Może również pomóc w wyeliminowaniu silosów danych, zapewniając dostęp do wszystkich najważniejszych informacji firmy i ich bezpieczeństwo. Na przykład, zespół może pomóc w wyeliminowaniu przechowywania danych w formie papierowej i migracji ręcznego przepisywania danych do systemów zautomatyzowanych.

Zarządzane wsparcie IT

Zarządzane usługi IT dla firm to usługa, która oferuje scentralizowany zespół ekspertów IT, którzy obsługują wszystkie potrzeby technologiczne Twojej firmy. Eksperci obsługują wszystko, od sieci po odzyskiwanie danych, i upewniają się, że Twoja firma działa tak wydajnie, jak to możliwe. Korzystają z wysoko wykwalifikowanych inżynierów i konsultantów, aby zapewnić lepszą wydajność w każdym obszarze miejsca pracy.

Zarządzana usługa IT dla firm to świetny sposób na uzyskanie potrzebnego wsparcia informatycznego bez wydawania wszystkich własnych pieniędzy. Możesz wybierać spośród wielu różnych planów, które są dostosowane do Twoich potrzeb. Niektóre firmy potrzebują jedynie podstawowego wsparcia lub pomocy w obsłudze poczty elektronicznej, podczas gdy inne mogą potrzebować pełnego zarządzania IT. Niektóre firmy oferują nawet zarządzane usługi IT dla firm, które mogą obejmować wszystko, od zarządzania pasmem do zarządzania punktami końcowymi pracowników.

Korzystanie z zarządzanych usług IT dla firm to świetny sposób na zmniejszenie kosztów nieoczekiwanych przestojów. Unikanie przestojów jest niezwykle istotne dla Twojej firmy, ponieważ może mieć wpływ na zdolność do prowadzenia działalności. Wiele firm nie ma zasobów, aby zatrudnić wewnętrzny zespół IT, więc wolą korzystać z planu MSP. Nie tylko zmniejszy to nieoczekiwane koszty, ale także zaoferuje priorytetowe wsparcie IT.

Zarządzane usługi IT dla firm są ważne dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Wraz z rosnącym wykorzystaniem technologii rośnie zapotrzebowanie na fachowe wsparcie IT. Jednak małe i średnie firmy nie dysponują wewnętrznymi zasobami, aby zatrudnić specjalistę IT do obsługi wszystkich tych zadań. Zarządzane usługi IT dla firm są dobrym wyborem dla takich firm, ponieważ dostawca usług zarządzanych przejmie odpowiedzialność za monitorowanie i zarządzanie systemami i funkcjami IT. Dzięki temu wewnętrzny personel IT może skupić się na inicjatywach biznesowych wyższego rzędu.

Email marketing

Istnieje wiele sposobów na zwiększenie sukcesu kampanii e-mail marketingowej. Jedną z opcji jest tworzenie newsletterów, które przedstawiają Twoją firmę i usługi potencjalnym nowym klientom. Te e-maile często zawierają wezwanie do działania lub ofertę bonusową. Mogą one również zawierać artykuły, blogi lub opinie klientów.

Pierwszym krokiem w tworzeniu udanej kampanii email marketingowej jest wybór niezawodnego ESP. Wybierając ESP, rozważ koszty zasobów wewnętrznych w porównaniu do potencjalnych kosztów zewnętrznych. Ponadto, powinieneś wybrać firmę, która zapewnia proaktywną obsługę klienta. W ten sposób można zbudować relację z klientami i zwiększyć ich poziom zadowolenia.

Utrzymanie sieci

Obsługa informatyczna firm obejmuje bezpieczeństwo sieci i zgodność z przepisami prawa. Powinny one zawsze stanowić najwyższy priorytet. Usługi te mogą uprościć utrzymanie infrastruktury sieciowej. Plan konserwacji sieci pomaga zarządzać istniejącymi aktywami sieciowymi i łatwo wdrażać nowe technologie. Właściwe wsparcie sieciowe może pomóc zminimalizować lub wyeliminować koszty utrzymania i obawy związane z przepisami.

Typowe usługi utrzymania sieci obejmują aktualizację systemów, przeprowadzanie audytów wydajności oraz zapewnienie właściwej instalacji sprzętu sieciowego. Niektórzy dostawcy zapewniają również proaktywną opiekę i zarządzanie urządzeniami sieciowymi, takimi jak Juniper i Cisco. Usługa ta jest jednak zazwyczaj droższa. Oprócz wsparcia IT, usługi konserwacji sieci powinny być zintegrowane z istniejącą infrastrukturą IT firmy.

Przestoje w pracy sieci kosztują Twoją firmę pieniądze. Gdy wydajność sieci jest niska, firmie trudno jest konkurować z innymi przedsiębiorstwami. Bez regularnych pomiarów wydajności sieci trudno jest określić wydajność sieci firmowej. Na szczęście usługi monitorowania wydajności sieci mogą zapewnić dokładny obraz rzeczywistej wydajności sieci.

Zespół ds. obsługi informatycznej firm może pomóc w zarządzaniu kosztami sieci i utrzymaniu jej w bardziej efektywnym działaniu. Ci profesjonaliści mogą zidentyfikować wspólne problemy i naprawić je, podczas gdy inni członkowie zespołu mogą skupić się na innych zadaniach. Obsługa IT dla firm może być również przydatna, gdy firma się rozwija i musi uaktualnić do najnowszej technologii. Najnowsze wersje oprogramowania i sprzętu mogą również poprawić wydajność i bezpieczeństwo sieci.

Obsługa informatyczna firm obejmuje również bezpieczeństwo i monitoring sieci. Obejmuje to budowanie zapór ogniowych, instalowanie oprogramowania antywirusowego, konfigurowanie sieci VPN i wiele innych. Zespół może również wykonywać rutynowe kontrole sieci i wdrażać politykę poczty elektronicznej, aby zapewnić, że nikt nie może uzyskać dostępu do poufnych informacji.

Zarządzanie licencjami na oprogramowanie

Zarządzanie licencjami oprogramowania umożliwia użytkownikom dostęp do zasobów oprogramowania w odpowiedni sposób. Usługa ta zapewnia również mechanizm śledzenia nadchodzących odnowień subskrypcji i dat wygaśnięcia, dzięki czemu użytkownicy mogą odpowiednio zaplanować. Zapobiega to nadmiernej rezerwacji, która jest kosztowną praktyką. Rozwiązanie do zarządzania licencjami oprogramowania pomaga również firmom zachować zgodność z umowami licencyjnymi na oprogramowanie, utrzymując liczbę opłaconych licencji w zgodzie z rzeczywistą liczbą użytkowników.

Właściwie przeprowadzone zarządzanie licencjami oprogramowania może pomóc organizacjom zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć ryzyko związane z audytem. Może również poprawić wydajność i chronić firmę przed grzywnami i karami. Wiele firm pomija znaczenie monitorowania licencji ze względu na jego złożoność. Korzystanie z oprogramowania do kontroli licencji pozwala firmom na recykling i przekierowanie licencji oprogramowania w razie potrzeby. Proces ten może pomóc w zapobieganiu drogiemu nieużywanemu oprogramowaniu, jednocześnie poprawiając wydajność zespołów IT.

Zarządzanie licencjami oprogramowania jest kluczową częścią zarządzania aktywami IT, zmniejszającą całkowity koszt IT. Proces ten pomaga organizacjom identyfikować i dokumentować wykorzystanie oprogramowania, zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu i nieausztachetyzowanym aktualizacjom oraz zapewnić zgodność z warunkami licencji. Może również zaoszczędzić firmie pieniędzy , zapewniając, że jej pracownicy korzystają z właściwych wersji oprogramowania.

Dzięki systemowi zarządzania licencjami oprogramowania, administratorzy mogą tworzyć raporty i monitorować wykorzystanie swojego oprogramowania. System może również wysyłać do użytkowników przypomnienia, np. związane z odnowieniem subskrypcji lub zaplanowaną konserwacją. Ponadto może grupować wersje oprogramowania, aby ułatwić identyfikację, które wersje oprogramowania są używane.

Proces zarządzania licencjami na oprogramowanie może być skomplikowany, ale istnieje kilka prostych kroków, aby zapewnić zgodność. Oprogramowanie do zarządzania licencjami oprogramowania, takie jak Track-It!, może pomóc organizacjom uczynić ten proces łatwym i zautomatyzowanym.

Odzyskiwanie danych w przypadku awarii

Korzystając z oprogramowania do odzyskiwania danych po awarii, firmy mogą zapewnić, że ich systemy są zawsze dostępne. Oprogramowanie jest zazwyczaj zautomatyzowane i nie wymaga zaangażowania użytkownika. Oferuje również automatyczne tworzenie kopii zapasowych, co eliminuje potrzebę okresowego tworzenia kopii zapasowych. Najlepsze oprogramowanie do odzyskiwania danych po awarii zawiera funkcje automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Poniżej przedstawiono niektóre zalety korzystania z oprogramowania do odzyskiwania danych po awarii w firmie.

Szybkie przywrócenie funkcji biznesowych: Szybkie przywracanie funkcji minimalizuje wpływ przestoju na przychody i transakcje. Buduje również zaufanie klientów do zdolności firmy do wykonywania funkcji biznesowych. Ponadto chroni wrażliwe dane firmy i klientów, minimalizując czas, w którym dane są narażone na złośliwe ataki.

Recovery time objective (RTO): RTO to ilość czasu, w którym system może być wyłączony bez powodowania znaczących szkód dla firmy. Niektóre aplikacje są w stanie przestać działać przez kilka dni bez wpływu na wyniki firmy, ale nawet kilka minut może być szkodliwe dla firmy. Dlatego konieczne jest określenie i wdrożenie celów dotyczących czasu odzyskiwania (RTO) dla każdej aplikacji.

Disaster Recovery jako usługa: Disaster Recovery as a service (DRaaS) to oparta na chmurze usługa IT, która umożliwia firmom szybkie i niedrogie wdrożenie rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii. Pozwala ona organizacjom na replikację aplikacji i danych na serwerze offsite, a następnie przywrócenie ich w ciągu kilku godzin. Usługa jest zarządzana przez zewnętrznego dostawcę, który może zapewnić ciągłość działania firmy.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]